Middag

Middagen er hovedmåltidet i løpet av dagen. Middag er tradisjon, og hva man serverer i løpet av uken, er antakelig likt med antall familier som serverer, det er forskjellig fra familie til familie. Middagen, mitt favorittmåltid!